Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın.İşte onlar için büyük bir azap vardır(Al-i İmran,105) .