Küsme, Kuran ahlakından uzak yaşayan insanlarda yaygın olarak görülen davranış bozukluklarından biridir. .