Dinle espri olmaz, inananları rencide edecek sevimsiz bir tavır olur .