Kamil iman sahipleri; yoktan var edenin, sayısız nimetler verenin, onları her an gözetip kollayan ve koruyanın Allah olduğunu bilirler. .