İRADEMİZDE OLUŞACAK HER ZAAF, ŞEYTANIN VE NEFSİN GÜCÜNE DÖNÜŞÜR. .