Mümin her ortam da, herkesin karşısın da doğru olanı, yani Allah'ın emirlerini yerine getirir. .