Allah, tüm evrendeki canlı ve cansız her varlığın tek Hakimi, tek Yaratıcısı'dır. .