Gerçekten biz, atalarımızı bir ümmet (din) üzerinde bulduk ve doğru su biz, onların izlerine uymuş kimseleriz." (Zuhruf Suresi, 23) .