Avatar for furkansamed
"Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene,sonra ona fücurunu (sınırtanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene(andolsun)" .

2015-2018 Mokum.place