Müminin hedefi geçici ve kısa bir yurt olan dünyada Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır .