İnancı, ülküsü, ideali olan insanlar sayıca az olsalar dahi her zaman güçlüdürler. .