Mümin, bir insana düşmanı da olsa zalimce ve merhametsizce bir tavır göstermez .