Mümin,şirkten,Allah'tan başka hayali ilahlardan medet ummaktan,onların rızasını aramaktan ve onların boyunduruğu altına girmekten arınmıştır .