Din ahlakından uzak yaşayan toplumlarda veya dinsiz insanların hayatlarında daima kaos,kargaşa,huzursuzluk,korku, mutsuzluk ve stres vardır .