Müminler,gösterdikleri merhametten,yaptıkları yardımdan dolayı kimseyi minnet altında bırakmaz ve bir teşekkür kadar bile karşılık ummazlar .