Müminler; Allah'ın herşeyi yarattığını, her şeyin tek sahibi olduğu ve insanlara tüm nimet verenin O olduğunu bilen insanlardır. .