Müminin yaşadığı samimiyet ve dürüstlük onun derin imanının en önemli göstergesidir. .