Sabır öylesine üstün bir özelliktir ki, mümin topluluğuna büyük bir güç katabilir. .