Müminin karşılaştığı her olayı Kuran ayetlerine göre yorumlaması, Kuran'a dayalı bir ahlak ve karakter geliştirmesine bağlıdır. .