Dünya yaşamının tümü, mümin için bir araç olmalıdır .