Müminin karşılaşacağı zorluklar,aslında dışarıdan zor gibi görünen,fakat teslimiyetle içine girildiğinde,Allah'ın kolaylaştırdığı olaylardır .