Din hurafelere göre değil Kuran'a göre yaşanır. Dinimiz kolaylık dinidir. .