Kendini Allah'a teslim etmeyenler daima ümitsizlik,endişe ve tasa içindedirler Bundan dolayı iç karartıcı, mutsuz, sıkıntılı hayat sürerler .