Dünya hayatının tüm meşgaleleri Allah'ın insanlar için yarattığı imtihanlardır. .