Müslümanların birbirlerine olan sevgilerinin asıl kaynağı, Allah’a olan derin sevgileridir. .