Müminler Allah'ın kendisi için belirlediği kadere tereddütsüz teslim olur ve rıza gösterir. .