Din ahlakı yaşanmadığı sürece insanlar olumsuzluklara mahkumdurlar. Çünkü bu, "dinsizliğin kabusu"dur. .