İhlas kazanmak isteyen müminin, cahiliye toplumlarında yaşamın en temel dayanağı olan insanlar ne der mantığından tamamen kurtulması gerekir .