Ahirete kesin bir biçimde inanan bir insan ölüm karşısında üzüntü duymaz. Hayatı Allah vermiştir ve yine O geri alır. .