Görüntüyü inandırıcı ve etkileyici yapan şeyler mesafe, derinlik, renk, gölge, ışık gibi unsurlardır. .