Kuran ahlakına tabi olan insanların,sahip oldukları akıldan kaynaklanan çözüm bulma,organizasyon yapma kabiliyetleri son derece gelişmiştir .