Dünya hayatı son derece kısa ve geçicidir.Her insan denenmek üzere, ortalama altmış yetmiş yıl süren zaman dilimi için dünyada bulunmaktadır .