Samimi iman eden bir kişinin olaylar karşısında teslimiyetsizlik göstermesi mümkün değildir. .