Farklı ideolojilerdeki insanlar bir arada dostça yaşayabilir: https://t.co/BSCI0CV2xI .