".. kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme..." ( Taha Suresi/131 ) .