Müminlerin kalplerindeki sevginin asıl kaynağı Allah'a olan derin sevgileridir .