Samimi olarak Kuran'ın hükümlerini uyguladığımız takdirde sonsuz azaptan kurtulmayı ve cennete kavuşmayı umabiliriz .