Dünyada mümin için şer gibi görülen bir olay onun ahirette daha üst mevkilere ulaşmasına vesile olabilir. .