Yeni papa, ıstavroz çıkarmıyor, kırdı istavrozu, İsa Mesih kıracak diyor İstavrozu hadislerde, kırmaktan kasıt hükmünü kaldırmaktır .