Allah, Kendisi’ne samimi bir kalple iman eden kimselere Katından bir güzellik, sevimlilik ve nur verir. .