Hz.Nuh(as)’ın evlatları olan bizler Anadolu’ya girişimizden 950 sene sonra İttihad-ı İslam’ı dünyaya yayacağız.Zaferin tarihi 1071+950=2021 .