İman gelir, gider. Bu su-i zandan oluyor, Allah’a karşı su-i zandan. Allah’a kayıtsız, şartsız hüsn-ü zan esastır. .