İman- Kuran meclisleri, meleklerin en sevdiği meclislerdir. .