Alıngan insanla samimi dost olunamaz. Oysa ki gerçek ve güzel bir dostlukta, “ya yanlış anlarsa” ihtimali hiç olmamalıdır. .