Allah dünyayı sevgi için yaratmıştır. İnsana sevgiyi kazandıracak yegane güç ise sadece ‘iman’dır.İman, beraberinde Allah sevgisini getirir .