Din eğitimi yapılırken dinin ruhunu öğretmiyorlar, kabuğunu öğretiyorlar o zaman da ölü bir hal oluyor .