İman, "Sana güveniyorum Rabbim, Sana teslim oldum, Sen'den gelen herşeye razıyım" dediğimizde başlar .