En üstün mümin, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranan güzel ahlaklı kimsedir. Hz. Muhammed (sav) .