Henüz 22 günlük ceninin sol yanında küçük bir hücre topluluğu hareket etmeye başlar. Ceninin kalbi oluşmaya başlamıştır .