Allah’ı sürekli zikreden bir insan kendi aczini, hiçbir konuda kendine ait bir güce ve iradeye sahip olmadığını daha iyi fark eder .